Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése

 

Kezdeményezők köre, kezdeményezés módja:

Akinek az úti okmányát eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül bejelenteni.

Az úti okmány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a magyar rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

Az elveszettnek vélt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell az úti okmány átvételére jogosult szervet, illetve a konzulátust.

Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentésére bárki, állampolgárságtól függetlenül jogosult és köteles.

A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni.

 

Eljárás díja:

Minden általunk nyújtott szolgáltatási díj megtalálható díjtáblánkban, illetve a Konzuli Szolgálat oldalán. A szolgáltatás díja a képviseleten bankkártyás úton fizethető.

Az erről szóló bejelentési eljárás ingyenes.

 

Szükséges mellékletek:

  • Érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt
    • valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát (lakcímkártya)
  • Előzőek hiányában magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát
    • valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is (ha ilyennel rendelkezik)
  • a megtalált okmányt, vagy az annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.