Magánútlevél igénylése

 

Kezdeményezők köre, kezdeményezés módja:

Magyar állampolgárok igényelhetnek fő szabály szerint személyesen útlevelet konzuli tisztviselőnél.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú és útlevelének biometriát nem kell tartalmaznia (azaz 6. életévét még nem töltötte be).

Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Ha a külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező konzuli tisztviselőnél történő megjelenése aránytalan nehézséget okoz, valamint ha a 6. életévét még nem töltötte be a kérelmező, ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvosa írásban igazolja, az útlevél iránti kérelem a konzuli tisztviselőhöz postai úton is benyújtható. Ebben az esetben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy (Oroszországban működési engedéllyel rendelkező közjegyző) hitelesíti.

Az útlevél átlagosan az igényléstől számított 30 napon belül megérkezik a képviseletre.

 

Szükséges mellékletek:

  • érvényes állandó személyazonosító igazolvány, vagy más a személyazonosságára alkalmas érvényes hatósági igazolvány
    • ennek hiányában születési, névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat
  • lakcímkártya
  • külföldön élők esetén magyar állampolgárság megállapítására szolgáló iratot
  • kiskorú személy esetén a szülőnek is el kell hozni az imént említetteket
  • továbbá a szülők együttes megjelenésének hiánya esetén szülői hozzájárulói nyilatkozat
  • kérelmező előző lejárt vagy még érvényes úti okmánya
  • ha az okmány elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült a feljelentésről felvett rendőrségi jegyzőkönyv

 

Eljárás díja:

Az útlevéligénylés díja kortól és érvényességi időtől is változhat. Minden általunk nyújtott szolgáltatási díj megtalálható díjtáblánkban, illetve a Konzuli Szolgálat oldalán. A szolgáltatás díja a képviseleten bankkártyás úton fizethető.