Apai elismerő nyilatkozat megtétele

 

Kezdeményezők köre, kezdeményezés módja:

Magyarországon az anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál, külföldön pedig a hivatásos konzuli tisztviselőnél tehető meg. Nyilatkozat felvételére ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha az apai jogállás betöltetlen, vagyis a családjogi szabályok alapján senkit nem kell a gyermek apjának tekinteni.

A kérelmet kizárólag személyesen teheti meg az apa, majd az anyának, adott esetben a gyermek törvényes képviselőjének vagy a 14 évnél idősebb gyermeknek is hozzá kell járulnia a kérelemhez tiszteletbeli konzulnál vagy személyesen a konzuli hivatalban.

 

Mikor kell apai elismerő nyilatkozatot tenni?

Ha a gyermek szülei a terhesség alatt nem voltak házasok, a magyar születési anyakönyvbe – függetlenül a kanadai születési anyakönyv tartalmától – apaként azt a férfit lehet bejegyezni, aki teljes hatályú elismerő nyilatkozatot tesz. A nyilatkozatot a gyermek születése előtt is meg lehet tenni.

 

Nem lehet teljes hatályú apai nyilatkozatot tenni, ha

  • az anya a terhesség alatt házas volt,
  • vagy elvált és a válását kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap.

Ilyenkor a törvény alapján a férj vagy a volt férj apaságát vélelmezni kell. Ezt a vélelmet csak a bíróság előtt indított perben lehet megdönteni.
Továbbá apai elismerő nyilatkozatot nem tehet az a férfi, aki legalább 16 évvel nem idősebb a gyermeknél.

 

Szükséges mellékletek:

  • ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik a szülők, terhesgondozási-kiskönyv, valamit szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a szülés valószínű időpontját is
  • ha az anya elvált vagy özvegy családi állapotú, ennek igazolása (záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, jogerős bírósági ítélettel, halotti anyakönyvi kivonattal)
  • Magyar szülő állampolgárságát igazoló okmány
  • kitöltött és aláírt adatlap
  • Szülők érvényes fényképes igazolványa

 

Eljárás díja:

Minden általunk nyújtott szolgáltatási díj megtalálható díjtáblánkban, illetve a Konzuli Szolgálat oldalán. A szolgáltatás díja a képviseleten bankkártyás úton fizethető.

Az apai elismerő nyilatkozattétel díja jelenleg 35 EUR.

 

Formanyomtatvány kitöltése:

A nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

  • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar névviselésnek megfelelő sorrendben (vezetéknév, utónév), pl.: Szimonov Ladiszlav

Formanyomtatvány születendő gyerekre

Formanyomtatvány megszületett gyerekre