Egyszerűsített honosítás iránti kérelem

 

Kezdeményezők köre, kezdeményezés módja:

 • aki saját maga (visszahonosítás) vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását;
   

VAGY

 • magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy magyar állampolgárral öt éve él házasságban és közös gyermekük született;

 

TOVÁBBÁ ALAPVETŐ FELTÉTELEK, HOGY

 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi)
 • a kérelmező a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás ne legyen ellene folyamatban.
 • és hogy a kérelmező honosítása nem sértse Magyarország köz- és nemzetbiztonságát.

 

Az egyszerűsített honosítási kérelmek benyújtására csak személyesen a konzulátuson, és csak előzetes időpontegyeztetés után van lehetőség.

 

Időpontot kizárólag interneten keresztül lehet foglalni. Időpontfoglalás az alábbi linken lehetséges: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

 

Eljárás díja:

Minden általunk nyújtott szolgáltatás díj megtalálható díjtáblánkban, illetve a Konzuli Szolgálat oldalán. A szolgáltatás díja a képviseleten bankkártyás úton fizethető.

 

A honosítási eljárás teljes egészében díjmentes. Konzuli díjat csak a Konzuli Hivatal által készített fordításokért kell fizetni.

 

Szükséges mellékletek:

 • Személyazonosság igazolására érvényes fényképes igazolványt kell bemutatnia
 • Csatolnia kell egy igazolványképet.
 • Ki kell töltenie a honosítási-visszahonosítási kérelem nyomtatványt. Ennek része a névmódosítási kérelem, a saját kézzel írt életrajz és az egyéb nyilatkozatok.
 • Ki kell töltenie a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet, és be kell mutatnia az eredeti születési anyakönyvi kivonatát fordítással
 • Ha házas vagy házas volt, ki kell töltenie a házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelmet, és be kell mutatnia az eredeti házassági anyakönyvi kivonatát fordítással
  • Ha van magyar házassági anyakönyvi kivonata, nem kell a házasság hazai anyakönyvezését ismételten kezdeményeznie.
  • Ha Ön vagy házastársa házasságkötést megelőző családi állapota elvált vagy özvegy, az ezt igazoló anyakönyvi kivonatokat, illetve bírósági ítéletet is csatolni kell.
  • Csatolni kell a nem magyar állampolgár házastárs állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.
  • Ha a házasságot felbontotta, töltse ki az adatlapot, és csatolja a házasságot felbontó jogerős bírósági ítéletet! A házasságot felbontó kanadai tartományi legfelsőbb bíróságoktól olyan okiratot („divorce certificate”, „decree absolute”) kell beszerezni, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását.
  • Ha özvegy, be kell mutatnia házastársa eredeti halotti anyakönyvi kivonatát is.
 • Ha magyarországi lakcímet szeretne bejelenteni, csatolnia kell egy további igazolványképet, és ki kell töltenie a személyazonosító igazolvány iránti kérelemnyomtatványt.
 • Ha külföldi lakcímet szeretne bejelenteni, de korábban Magyarországon élt, és bejelentett lakcímmel rendelkezett (pl. bevándorlási vagy nemzeti letelepedési engedéllyel), erről külön nyilatkoznia kell.
 • Csatoljon okiratot a felmenő magyar állampolgárságának igazolására, ha erre alapozza a kérelmét.
 • Ha a honosítást a magyar állampolgárságú házastársra hivatkozva kérelmezi, úgy a felmenők igazolására nincsen szükség, de a házasság fennállását (illetve a közös gyermeket) anyakönyvi kivonattal, és a házastárs nyilatkozatával (a kérelemnyomtatványon) igazolni kell.

 

Különböző mellékelendő anyakönyvi kivonatok és azok fordításai:

Az egyszerűsített honosítási eljárásban minden idegen nyelvű okiratról hiteles fordítást kell csatolni.

 • Az OFFI Zrt.-vel készíttethet fordítást.
 • Előzetes egyeztetést követően le tudjuk fordítani angol, német, olasz vagy orosz nyelvű okiratát.
 • Ukrajnában az ukrán közjegyző által záradékolt fordítások, továbbá az országos kereskedelmi és iparkamara és a megyei kereskedelmi és iparkamarák által készített fordítások hitelesek.

 

Állampolgárság megszerzése:

Ha a köztársasági elnök döntött a honosításáról, Magyarországról megküldik a honosítási okiratot a Nagykövetségnek. Erről értesíteni fogjuk. Az értesítés napjától számított egy éven belül le kell tennie az állampolgársági esküt vagy fogadalmat. Az eskü vagy fogadalom letételének napjával szerzi meg a magyar állampolgárságot.

 

További részletes információ az eljárásról és a benyújtandó dokumentumokról:

Egyszerűsített honosítási eljárás

 

 

Egyszerűsített honosítási eljárás

Érintett szervezeti egység: Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály