Miért van szükség konzuli hitelesítésre?

A Magyarországon felhasználni kívánt okiratokkal kapcsolatban gyakran elvárás, hogy az aláírás hitelesítését magyar konzuli tisztviselő végezze. Hiteles másolatot és hiteles fordítást fő szabály szerint Magyarországon kívül csak a konzuli tisztviselő készíthet. A magyarországi ügyvédjénél vagy a magyar hatóságnál tisztázhatja, hogy feltétlenül szükség van-e a konzuli hitelesítésre. Gyakran elfogadható, ha közjegyző hitelesíti az aláírást vagy a másolatot -- a közjegyző aláírását ilyenkor azonban rendszerint diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni.

 

Hitelesítési díjaink:

Bemutatott idegen nyelvű fordítás hitelesítése

30 €

Bemutatott magyar nyelvű fordítás hitelesítése

30 €

Bemutatott másolat hitelesítése

20 €

Cégjegyzés valódiságának tanúsítása

15 €

Egyéb konzuli tanúsítvány készítése

40 €

Hiteles fordítás készítése idegen nyelvre

45 €

Hiteles fordítás készítése magyar nyelvre

35 €

Magánszemély aláírásának hitelesítése

30 €

Másolat hitelesítése

20 €

 

Aláírás (és cégjegyzés) hitelesítése

Az aláírása hitelesítéséhez a hitelesítendő okiraton kívül egy érvényes, fényképes személyazonosító okmányra lesz szüksége.

​FONTOS! - A konzul csak olyan adatot tud feltüntetni a záradékon, amelyet hivatalos okmánnyal, okirattal igazol!

Ha cég nevében ír alá, be kell mutatnia a képviseleti jogosultságát igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is!


Hogyan kaphatok életbenléti igazolást, amely a nyugdíjamhoz szükséges?

​Az Országos Nyugdíjfolyosító Igazgatóság által rendszeresen kért életbenléti igazolás elkészítését előzetes bejelentkezés nélkül, díjmentesen intézzük. Kérjük ehhez hozza magával az igazolást és egy érvényes, fényképes személyazonosságot igazoló okmányát!


​​Hogyan hitelesíttethetek másolatot?

Az aláírás hitelesítéséhez hasonlóan érvényes, fényképes személyazonosságot igazoló okmányra van szükség bemutatott másolat vagy a képviseleten készített másolat hitelesítéséhez.


Hogyan hitelesíttethetek fordítást a konzullal?

Fordítás hitelesítését csak nálunk kezdeményezett ügyekhez kapcsolódóan (állampolgársági, anyakönyvi ügyben benyújtott idegen nyelvű anyakönyvi kivonatok magyarra fordítása, erkölcsi bizonyítvány angolra fordítása) vállaljuk!

Ha hiteles fordításra van szüksége Magyarországon felhasználni kívánt okiratához, forduljon az OFFI Zrt.-hez! Ha oroszországi felhasználáshoz van szüksége fordításra, az orosz ügyvédnél, hatóságnál érdeklődjön, hogy milyen követelményeket támasztanak a fordításokkal szemben.