Születés és haláleset haza anyakönyvezése

 

Születési hazai anyakönyvezése

 

Kezdeményezők köre, kezdeményezés módja:

Születés hazai anyakönyvezését 6 éven aluli gyermek esetén lehet kezdeményezni mindkét szülő személyes megjelenésével. A szülők egyikének igazolnia kell tudni magyar állampolgárságát. Továbbá az anyakönyvezéssel egyidejűleg megindulhat a gyermeknek történő útlevél igénylése is.

Magyar állampolgár külföldön történt születését köteles, illetve a szülők kötelesek a hazai anyakönyvbe bejegyezni. A kérelmet szigorúan csak személyesen lehet kezdeményezni mindkét szülő személyes megjelenése mellett.

 

Eljárás díja:

Anyakönyvi események bejegyeztetése, így a születés hazai anyakönyvezés is fő szabály szerint díjmentes.

 

Névhasználat szabályai:

 • Ha a gyermeknek kettőnél több utóneve van, fő szabályként kettőt választhatnak közülük, de a sorrendjüket nem cserélhetik meg. Ha nem választanak, az első két nevet fogják anyakönyvezni.
 • Alapesetben a külföldi okiratban szereplő nevet jegyzik be, akkor is, ha ez Magyarországon nem bevett név. Ha a névnek van az Akadémiai Utónévjegyzékben magyar megfelelője, akkor igény esetén ez kerül feltüntetésre az anyakönyvi kivonaton.

 

Szükséges mellékletek:

 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Nem magyar állampolgár állampolgárságát igazoló dokumentum
 • Szülők házassági anyakönyvi kivonatát
  • Amennyiben korábban házasságban éltek annak megszüntetéséről szóló anyakönyvi kivonatot is el kell hozni
   • ez igaz a magyar félre is, amennyiben ezt az eseményt nem jegyeztette még be az anyakönyvi nyilvántartásba
  • Ha a gyermek nem házasságból született, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.
 • kitöltött és aláírt adatlap

 

Formanyomtatványok kitöltése:

nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

 • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar névviselésnek megfelelő sorrendben (vezetéknév, utónév), pl.: Szimonov Ladiszlav

 

Haláleset haza anyakönyvezése

 

Kezdeményezők köre, kezdeményezés módja:

A kérelmet a hozzátartozó személyesen és postai úton is benyújthatja.

 

Eljárás díja:

Anyakönyvi események bejegyeztetése, így a haláleset hazai anyakönyvezés is fő szabály szerint díjmentes.

 

Szükséges mellékletek:

 • Az elhunyt személy magyar állampolgárságát igazoló okmány
 • Eredeti idegen nyelvű (orosz) anyakönyvi kivonat
 • Elhunyt magyar születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatának másolatát
 • A haláleset pillanatában fennálló családi állapotot igazoló dokumentumot, kivéve, ha az elhunyt hajadon vagy nőtlen volt

 

Formanyomtatványok kitöltése:

nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

 • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar névviselésnek megfelelő sorrendben (vezetéknév, utónév), pl.: Szimonov Ladiszlav

 

További információkért kérjük keressék fel az anyakövezésért felelős szervet a Budapesti Fővárosi Kormányhivatalt.