13 Jul

Tisztelt Látogatóink!

 

A Kormány legfrissebb, július 15-én hatályba lépő rendelete a világ országait járványügyi szempontból három kategóriára osztotta (zöld, sárga, piros), és ennek megfelelően állapította a belépés egészségügyi szabályait azok számára, akik eddig is jogosultak voltak a beutazásra. Oroszország a sárga országok közé került.

 

Figyelem! Az új szabályozás kizárólag azokra vonatkozik, akik Magyarország területére az eddigiekben is beléphettek!

 

Magyarország területére a magyar állampolgár, az EU/EGT-államok, valamint Svájc állampolgárai (kivéve Egyesült Királyság), és a  fenti személyek harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjai léphetnek be. Belépésre jogosult továbbá az a nem magyar állampolgár, aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság által kiadott, valamely jogcímen 90 napot meghaladó magyarországi tartózkodásra jogosító, érvényes engedéllyel, s az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja. 

 

A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve aki rendelkezik az idegenrendészeti  hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.

 

A magyar állampolgárok Magyarország területére bármikor beléphetnek. Fontos azonban, hogy a határon egészségügyi vizsgálat történik.

  • Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
  • Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban, ha az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.
  • Nem szükséges a karantén, amennyiben az illető(k) a belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

 

Külföldről érkező nem magyar állampolgár – kizárólag azok, akik a belépésre a korábbi szabályok alapján egyébként is jogosultak – személyforgalomban Oroszország területéről történő belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.

  • Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy – ha arra lehetőség van és nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
  • Fertőzés gyanúja esetében a külföldi állampolgár Magyarország területére nem léphet be.
  • Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a  szervezetében a  vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

 

Kérjük, hogy a részletekről a www.magyarkozlony.hu weboldalon található, 166. számú Magyar Közlönyből tájékozódjanak!